Hasta Kabul Sıramatik Sistemi Çözümü

Semptomlar

 • Hasta kabul bölümlerinde yaşanan karmaşa ve yoğunluğun bir düzene sokulması, işlemlerin belirli bir akıcılık ve düzen içinde sağlanması gerekliliği.
 • 65 yaş üstü hastalara öncelik verilememesi.
 • Randevulu hastalara öncelik verilememesi.
 • Farklı poliklinikler veya doktorlar için gelen hastaların, doğru bölüm ve doktorlara belirli bir düzen halinde yönlendirilmesi gerekliliği.
 • Personellerin çalışma performanslarının ölçülememesi,

Çözüm

1.Sistemin Çalışma Prensibi

 1. Hasta kabul işlemleri için gelen kişi, bilet makinesinden işlemini yaptırmak için sıra numarası alır. Burada, hastane içerisinde hasta kabul bölümleri ayrıştırılacağı gibi, 65 yaş üstü, randevulu veya normal hasta gibi seçenekler ile hasta numaralarına öncelik atanabilmektedir. 
 2. Sıra numarasını alan hasta, ilgili hasta kabul personeli tarafından çağrılmak üzere bekleme salonuna geçer ve oturarak sıra numarasının çağrılmasını bekler.
 3. Hasta kabul personeli yeni numara çağırmak üzere çağrı terminalinden çağır düğmesine basar. Hasta kabul personeline atanmış yetkilere göre sistem sıradaki bilet numarasını bulur ve ana yönlendirme ekranında hastanın sıra numarasını görüntüler.
 4. Sıra numarası çağrılan hasta, işlemlerini yaptırmak üzere, personelin yanına gider.
 5. Bu aşamada Hastane Bilgi Yönetim Sistemine hastanın kaydı gerçekleştirilir. Kayıt gerçekleştikten sonra hastanın ilgili polikliniğe sevki gerçekleşir. Bu aşamada, hasta kabul peronselinin masa üstü yazıcılarından hastaya poliklinik sıra numarası basılır ve verilir. Hasta polikliniğe gider.

 1. Poliklinik işlemleri için gelen hasta bekleme salonunda sıra numarasının çağrılmasını bekler. Poliklinik için gelen kişi 65 yaş üstü, randevulu veya normal hasta gibi seçenekler ile  öncelikli olarak çağrılabilmektedir.
 2. Doktorların bilgisayarlarına yüklenen Sanal Terminal uygulamasıyla, Doktorlar sıradaki hastayı çağırır. Sıra numarasını takip eden hasta, Ad Soyad ve verilen sıra numarası ile ana ekrandan ve doktor kapılarındaki LCD ekranlardan çağrılır. Ayrıca Doktorların odalarına yerleştirilebilecek LCD ekranlar ile içerideki hastanın kim olduğunu ve kendilerine ne zaman sıra geleceğini de takip edebilmektedirler. Ad ve Soyad bilgisinin yanı sıra sıramatik sistemlerinde edinilen tecrübeler sonucunda Türkiye'de aynı isim ve soyisme sahip kişilerin aynı anda hizmet almasından kaynaklanan karışıklık Sıra Numarası eklenerek giderilmiştir.
 3. Ana ekran ve Doktor kapısındaki ekranlarda Sıra numarası ve Ad Soyad bilgisi görüntülenen hasta işlemler için Doktor'un odasına geçer.

2.Kullanılan donanımlar

Sıramatik sisteminin çalışması için kullanılabilecek donanımlar ve görevleri aşağıda listelenmiştir.

Bilet Makinesi
Uygulamada, hasta kabul bölümüne sıra alma işlemini ve sistemin genel olarak yönetimini gerçekleştirmektedir. Hasta Hastaneye geldiğinde kimliği henüz belli olmadığı için bir sıra numarası almak zorundadır. Sıra numarası alan hasta sıramatik sistemine dahil edilir ve işlem öncelikleri buna göre belirlenir. Randevulu hasta veya 65 yaş üstü hastalara öncelik verilebilir. Ek olarak Hastaneye gelen hasta bilet makinesinden farklı polikliniklere ait hasta kabul bölümlerine yönlendirilebilir.

Hasta Kabul Peroneli Sıra Göstergeleri
Hasta kabul personelinin kayıt için gelen hastaları çağırdığında, ekranlarda hastayı uyararak kendisine yönlendirmesi için kullanılır. LCD Monitör veya LED ekranlar kullanılabilir.

Hasta Kabul Personeli Çağrı Uygulaması
Hasta kabul personelinin kayıt için gelen hastaları çağırması için kullanılır. Çağrı düğmesine basan personel, sisteme atanmış yetkilere göre öncelikleri otomatik olarak hesaplayarak sıradaki hastayı çağırır. Hasta kabul peronselinin masasına yerleştirilecek olan çağrı terminali, hasta kabul bilgisayarına yüklenecek sanal çağrı terminali veya android tablet ve cep telefonlarında çalışabilen kablosuz smart çağrı terminali olabilir.

 

Hasta Kabul Ana Yönlendirme Ekranı
Hasta kabul personeli çağrı yaptığında hastanın ilgili personele yönlendirmesini gerçekleştiren, hastaların sıralarını takip ettikleri ekrandır. Bu ekranlar LED ekranlar olabileceği gibi Digital Signage Sistemleriyle entegre edilmiş LCD Televizyonlardan da oluşabilir.
LED ekranlar kullanıldığında, hasta kabul bekleme alanlarının büyüklüğüne göre sesli uyarı sistemi ekranla birlikte teslim edilir. Kimi zaman çok büyük alanlarda, gürültülü ortamlarda oluşan yetersiz seslendirme nedeniyle duyulmayan uyarı sesi, ekran sayısından bağımsız olarak  arttırılabilir, salon veya koridor geneline yaygınlaştırılabilir.

 

Hasta Kabul Masa Üstü Yazıcı
Hasta kabul personeli kayıt işlemini tamamladıktan sonra hastayı polikliniğe yeni bir sıra numarasıyla yönlendirebilir. Bu yeni sıra numarası, hastanın tekrar bilet makinesine giderek sıra almasına gerek kalmadan, masa üzerine yerleştiren yazıcılar yardımıyla basılabilir. Hasta poliklinikte yeni sıra numarası, adı ve soyadıyla birlikte çağrılır.
Burada, hastanenin kullandığı barkod vb. gibi ek bilgiler bilet numarasının üzerine basılabilir.
Bazı uygulamalarda bu aşamada etiket yazıcısıda kullanılabilmektedir. Etiket yazıcısından birden fazla baskı alınarak, etiketin birisi hastanın dosyasına yapıştırılır, diğer numara ise hastaya sırasını takip etmesi için verilir. 

 

Poliklinik Ana Yönlendirme Ekranı
Polikliniğe yerleştirilen LCD TV ile hastalar sıra numaralarını ad ve soyad bilgileriyle birlikte takip edebilmektedir.
Burada maliyet etkin bir çözüm aranırsa, yine hasta kabulde olduğu gibi LED ekranlar kullanılabilmektedir. Hastaların adları ve soyadları doktor kapılarında da görüntülenmektedir. Bu nedenle sadece sıra numarası ekranda görütülenerek hasta çağrılabilir.

 

Poliklinik Doktor Ekranı
Polikliniklerde doktor odalarının kapı üzerlerine yerleştirilen LCD monitörlerle hastaların adları, soyadları, sıra numaraları ve sıradaki hasta bilgileri görüntülenebilmektedir.
Bunlara ek olarak Doktor'un resmi, bilgilendirme mesajlarıda doktor ekranından ayarlanabilmekte ve görüntülenebilmektedir. Doktor LCD Ekran uygulaması Sanal Terminal ile ücretsiz verilmektedir.
Burada da maliyet etkin bir çözüm istenirse, LCD monitör yerine LED ekranlar kullanılabilmektedir.