Semptomlar

  • Kuyruk ayarları, bilet numaraları, çalışma limitlemeleri, kullanıcı ayarları gibi sıra sistemi ayarlarının yapılması için özel programların gerekliliği.
  • Çalışan performanslarının ölçülmesi için bilgisayarlara özel uygulamaların kurulması.
  • Cep telefonundan veya tabletten sıra sistemi ayarlarının yapılamaması.
  • Cep telefonundan veya tabletten çalışan performanslarının izlenememesi.
  • Sıramatik sistemine erişmek için özel programlara ihtiyaç duyulması, ayaların yapılacağı bilgisayarlarda özel portların açılması.

Çözüm

Tüm sistemlerimizle birlikte ücretsiz olarak sunulan Web tabanlı sistem yönetimi ve raporlama aracını inceleyebilirsiniz.

Semptomlar

  • Hasta kabul bölümlerinde yaşanan karmaşa ve yoğunluğun bir düzene sokulması, işlemlerin belirli bir akıcılık ve düzen içinde sağlanması gerekliliği.
  • 65 yaş üstü hastalara öncelik verilememesi.
  • Randevulu hastalara öncelik verilememesi
  • Farklı poliklinikler veya doktorlar için gelen hastaların, doğru bölüm ve doktorlara belirli bir düzen halinde yönlendirilmesi gerekliliği.
  • Personellerin çalışma performanslarının ölçülememesi,

Çözüm

Uzun yıllardır elde ettiğimiz Hastane uygulamalarındaki sıramatik sistemi çözümümüzü inceleyebilirsiniz.