sosyal yardımlaşma logo

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Sıramatik Sistemi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Sıramatik SistemiSosyal Devlet anlayışı kapsamında Anayasanın “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” hükmü gereğince yoksullukla mücadele edilmesi, kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağla­mak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun nüfusun en yoksul diliminde yer alan vatandaşlarımıza doğruluk, eşitlik ve objektiflik kriterlerine bağlı kalan Sosyal Yardımlaşma Dernekleri yardıma muhtaç bireylere dağıtılacak olan yardımları ve kabul…