ISO 9001:2015

Kalite Politikası

  • Elektronik çağrı yönlendirme ve güvenlik sistemleri imaları, elektronik bilgilendirme sistemi imalatı (Kiosk ve TV Yönetim Sistemleri), Elektrnoik kart montajı alanlarında şirket kültürü ve müşterilerin bugünkü ihtiyaç ve beklentilerinin ötesine geçmek.
  • Koşulsuz müşteri memnuniyeti için kalite yönetim sistemini eksiksiz uygulamak.
  • Sürekli iyileştirme prensibine göre çalışmak.
  • Katılımcı bir yönetim sistemi oluşturmak.
  • Personelin eğitimlerinin eksiksiz verilmesini sağlamak.
  • Kurmuş olduğumuz kalite etkinliklerinde tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlamak.
  • Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının sağlanması için gerekli kaynakları temin etmek.
  • Kuruluşumuzun kalite politikası kapsamında her yıl gerçekçi hedeflerimizi yenilemek ve geliştirmek, bu hedeflere ulaşabilmek için oluşturduğumuz kalite yönetim sisteminde gerekli revizyonları yaparak sürekli gelişimi hedeflemek
  • Sürekli gelişen ürün ve sistemi kalitesi ile adı kalite ile birlikte anılan, sektörün lider kuruluşu olarak kalmak.

Tüm bunları yerine getirirken ilgili birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, müşteri şartlarına, standart şartlarına uyacağımızı taahhüt ederiz.

Scroll to Top