SGK Sıramatik Sistemi

İnsanların hayat boyunca yaşam kalitesini etkileyen en önemli unsur sosyal güvence içinde olmaktır. Vatandaşlarımıza doğumundan ölümüne kadar, hatta ölümünden sonra da hak sahiplerine sağlık, sigorta ve sosyal yardım alanlarında, “Kaliteli, adil, kolay erişilebilir, insan odaklı hizmet veren, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini yürütmek ve geliştirmek” misyonu doğrultusunda hizmetleri sunmaktadır. Sosyal güvenlik sistemimiz iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarını kapsayan kısa vadeli sigorta kolları ile, malullük, ölüm ve yaşlılık sigorta kollarını kapsayan uzun vadeli sigorta kollarından oluşmaktadır.

Bunun için kuruma müracaat edip işlem yapmak isteyen vatandaşlarımıza düzgün ve kaliteli hizmet sunmak için SSK Ankara Sıhhiye müdürlüğü çözüm için Q-smart Sıramatik Sistemlerini kullanmayı tercih ederek, Q-smart D serisi sıramatik sistemi ve LCD TV Ana yönlendirme ekranlarını (MyTv) bir arada uygulamış ve kurum çalışmalarını düzenlemiştir.

Makaleyi Paylaş